Wynik postępowania (zakup i instalacja sprzętu komputerowego)

Oferentem wybranym do realizacji zamówienia została: Firma Usługowo-Handlowa RN-Serwis Romuald Niemiec ; adres: ul.Solidarności 3, 38-300 Gorlice .

Wartość zamówienia 107 000 brutto . Uzyskana ilość punktów 76 . Cena – 60 punktów ; gwarancja 16 punktów.

Kamionka Wielka 465
Zadzwoń teraz
BonusMed