Programy edukacyjne

lekarz

EDUKACJA PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

 

Prowadzący edukację:

W Przychodni NZOZ BONUS-MED KAMIONKA WIELKA edukacje prowadzą wszystkie pielęgniarki POZ. W razie potrzeby edukację prowadzi również lekarz.
Najczęstszą formą realizacji edukacji sag: rozmowy, konsultacje 2 pacjentem i rodziną, pokazy obsługi aparatu RR, rozdawanie ulotek, broszur, książek, zeszytów samokontroli, czasopism do domu. Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

Cele:

 • uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego,
 • możliwość stosowania mniejszej liczby leków lub zmniejszenie ich dawek,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych
 • uświadomienie istoty choroby, ryzyka jej powikłań, oraz zasad monitorowania

Termin edukacji:
Edukacja jest prowadzona codziennie w gabinecie zabiegowym nr. 1 (parter) oraz w domu pacjenta.

Edukowani pacjenci:
Odbiorca: wszyscy pacjenci zdeklarowani do Przychodni BONUS-MED

EDUKACJA PACJENTÓW Z OTYŁOŚCIĄ I HIPERLIPIDEMIA

NZOZ BONUS-MED spółka z 0.0. KAMIONKA W!ELKA

Prowadzący edukację:
W Przychodni NZOZ BONUS~MED edukację prowadzą wszystkie pielęgniarki POZ. W razie potrzeby edukacje prowadzi również lekarz.
Najczęstszą formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, rozdawanie ulotek, broszur, książek, czasopism do domu. Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

Cele:

 • zwiększenie poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia
 • rola aktywności fizycznej
 • zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości
 • zmiana nawyków żywieniowych oraz wzrost aktywności fizycznej
 • uświadomienie pacjenta oraz ich rodzin 0 następstwach chorobowych otyłości i hiperlipidemii

Termin edukacji:
Edukacja jest prowadzona codziennie w gabinecie zabiegowym nr. 1 (parter) oraz w domu pacjenta

Edukowani pacjenci:
Osoby dorosłe ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 oraz dzieci z BMI równym lub powyżej 95 centyla oraz pacjenci z wysokim poziomem lipidodramu.

EDUKACJA PACJENTÓW Z CUKRZYCA

NZOZ BONUS-MED sp.z 0.0.

Prowadzący edukacje :
W Przychodni NZOZ BONUS-MED edukacje prowadzą wszystkie pielęgniarki POZ . W razie potrzeby edukacje prowadzi również lekarz .
Najczęstszą formą realizacji edukacji są : rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodzina, rozdawanie ulotek,broszur, ksiąiek czasopism do domu. Edukacje zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny  dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

CELE:

 • Zapoznanie z istotą choroby
 • Przygotowanie praktyczne i teoretyczne do zmiany zachowafi zdrowotnych
 • Przygotowanie do sprawnej realizacji samokontroli samoopieki
 • Zwiększenie psychicznej odporności i motywacji pacjenta
 • Niedopuszczenie do wystąpienia powikłań cukrzycy
 • Osiągniecie lepszej jakości życia u cukrzyka

TERMIN EDUKACJI :
Edukacja prowadzona jest codziennie w gabinecie zabiegowym nr.1 (parter)oraz w domu pacjenta

EDUKOWANI PACJENCI:
wszyscy pacjenci zadeklarowani do Przychodni BONUS-MED

 

 

Kamionka Wielka 465
Zadzwoń teraz
BonusMed